Spalter

Spalter med aksje- og investeringstips

#15 MAKRO OG STYRINGSRENTE

#15 MAKRO OG STYRINGSRENTE

MAKRO OG STYRINGSRENTE #15 Stadig vekk hører vi i media om renteavgjørelser og spenningen rundt nye rentemøter, både fra Norges bank og Federal reserve - Sentralbanken i USA. Så hvilken funksjon har renten i samfunnet?Renten det er snakk om er styringsrenten...

#14 BETA OG CAPM

#14 BETA OG CAPM

BETA OG CAPM #14 Beta innenfor finans er et mål på hvordan et selskap beveger seg i forhold til indeksen den er målt opp mot. En beta på 2,0 tilsvarer at aksjen beveger dobbelt av hva indeksen gjør. Hvis indeksen går opp 1% beveger aksjen seg 2% opp og tilsvarende...

#13 MULTIPPELEN P/E

#13 MULTIPPELEN P/E

MULTIPPELEN P/E #13 Price/earnings, eller også kjent gjennom forkortelsen P/E, er forholdet mellom kursen over overskudd per aksje (EPS). Dette er en av mange multipler brukt innenfor finansverdenen, spesielt brukt i relativ verdsettelse som er en verdivurdering av et...

#12 EMISJON OG TEGNINGSRETTER

#12 EMISJON OG TEGNINGSRETTER

EMISJON OG TEGNINGSRETTER #12 Hva er en emisjon? En emisjon er en kapitalhenting gjennom å utstede flere aksjer. Årsaken bak kan være flere, men ofte er det gjerne fordi en ønsker å gjennomføre investeringer, eller trenger penger for å fortsette driften....

#11 VALUTA OG AVKASTNING

#11 VALUTA OG AVKASTNING

VALUTA OG AVKASTNING #11 Ved å investere i selskaper notert på andre børser enn norske, vil du bli eksponert for valutarisiko. Dette kommer som følge av at aksjekjøpet er denominert i en annen valuta enn i NOK, og på et fremtidig tidspunkt må du konvertere pengene...

#10 HVORDAN TAKLE MOTGANG

#10 HVORDAN TAKLE MOTGANG

HVORDAN TAKLE MOTGANG #10 "Livet er som en berg- og dalbane, og nå kommer det til kile skikkelig!" Vi mennesker er naturlig både risiko- og tapsaverse. Risikoavers går ut på at vi ikke ønsker noe særlig risiko, og hvis vi gjør, ønsker vi å minimere den. Tapsaverson...

#09 DERIVATER

#09 DERIVATER

DERIVATER #09 Mye risiko og kompliserte verdipapirer blir ofte knyttet til derivater, men det er enklere enn det høres ut som og risikoen, ja den tilpasser en som med alt annet innen finansmarkedet. Derivater er verdipapirer der hvor verdien er basert på et annet...

#08 SUBPRIME MORTGAGE CRISIS

#08 SUBPRIME MORTGAGE CRISIS

SUBPRIME MORTGAGE CRISIS #08 Dagens innlegg blir en historietime av bakgrunnen til finanskrisen. Etter terroren i 2001 og frykt for en resesjon begynte Federal Reserve å dumpe renten til veldig lave nivåer. Dette gjorde det mye enklere for bankene å få penger til å...

#07 AKSJER – GEARING OG SHORTING

#07 AKSJER – GEARING OG SHORTING

AKSJER - GEARING OG SHORTING #07 Mange av dere har sikkert hørt om disse begrepene før. Disse to instrumentene er geniale for å sikre sine investeringer eller få tilpasset sin risiko til ønsket nivå. Til tross for dette vil vi ikke anbefale investorer å bruke disse...

#06 AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING

#06 AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING

AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING #06 Når du omsider har jobbet opp litt aksjekapital, er det viktig å diversifisere seg - redusere risiko gjennom en mer spredt portefølje.Risikotypen en da reduserer er diversifiserbar risiko (bedriftsrisiko) som går mer på forhold...

#05 AKSJE- OG INVESTERINGSFILOSOFI

#05 AKSJE- OG INVESTERINGSFILOSOFI

AKSJE- OG INVESTERINGS-FILOSOFI #05 Når du skal investere kan det være greit å ha utarbeidet en plan om hvordan du skal handle i gitte situasjoner. Ikke minst: Vær streng mot den. Med svingninger i markedet kan det fort hende at en aksje gjerne reduseres en del i...

#04 KJØP OG KURTASJE

#04 KJØP OG KURTASJE

KJØP OG KURTASJE #04 Når du har funnet selskapet du ønsker å kjøpe, enten gjennom analyser, magefølelse eller skudd i mørket, er det fortsatt en del å tenke på. Ved kjøp og salg legges det på en ekstra kostnad for hver handel ved navn "Kurtasje". Dette er en avgift du...

#03 PRISING OG AKSJEVALG

#03 PRISING OG AKSJEVALG

PRISING OG AKSJEVALG #03 Hvordan prises en aksje?Det er mange faktorer som spiller inn fra både mikro og makromiljøet, men i bunn og grunn prises aksjer basert på deres forventede overskudd fordelt på antall aksjer, nedjustert til dagens verdi. Dette er det vi kaller...

#02 HANDEL OG BØRS

#02 HANDEL OG BØRS

HANDEL OG BØRS#02For å handle aksjer trenger du å være registrert hos et meglerhus for å få tilgang til markedet, dette er gratis hos tilnærmet alle.Her er E24 sin test av de forskjellige meglerhusene. Les deg litt opp og finn det som passer deg. Viktig å få med seg...

#01 INTRO

#01 INTRO

INTRO #01 Gjennom denne spalten skal vi ta for oss mye av det grunnleggende innenfor børs og finans. Vi prøver å få lagt ut et innlegg cirka en gang i uken gjennom hele semesteret. Det vi skal ta en nærmere titt på er blant annet forskjellige markeder, instrumenter,...