SUBPRIME MORTGAGE CRISIS

#08

Dagens innlegg blir en historietime av bakgrunnen til finanskrisen.

Etter terroren i 2001 og frykt for en resesjon begynte Federal Reserve å dumpe renten til veldig lave nivåer. Dette gjorde det mye enklere for bankene å få penger til å finansiere lån fra personer som ønsket hus. Med dette kom “collateralized debt obligations” (CDO) som var kompliserte instrumenter. Ved å kjøpe disse obligasjonene, finansierte eierne av obligasjonene huslånene, så dyttet banken ansvaret videre. Dette endte i et stort og komplisert verdipapir som så ut til å gi solid avkastning med veldig lav risiko, og investorene kastet store mengder cash inn da dette var en mulighet en ikke kunne gå glipp av. Med bankrente på 1% og avkastning på underkant av 4% i disse obligasjonene var valget enkelt for mange, spesielt med tanke på ratingen de fikk, AAA som anses som risikofritt.

CDO’ene ble delt opp i grupperinger og mange av obligasjonene fikk AAA-rating, like bra som amerikanske statsobligasjoner på den tiden. Mange selskaper og organisasjoner er begrenset til å kun investere i veldig sikre instrumenter med rating fra AAA til BBB (S&P’s ratingsystem). Terra-skandalen i Norge er tett knyttet opp mot nettopp dette.

Her starter det en rekke problemer. Når banker selger lånene sine fullt videre, trenger de ikke å stille krav til de som faktisk skal låne penger. De ville uansett tjene på det, siden de ville få noen nedbetalinger, før de fikk huset (siden eierne ikke klarte å betale ned gjelden) som hadde steget i verdi i perioden. Det var denne forutsetningen om at boliger alltid ville stige i verdi som var det underliggende problemet og ble en tikkende bombe.

Noen så denne komme og shortet boligmarkedet. Anbefaler derfor alle å se The Big Short (2016)

Skriftlig lang forklaring fra investopedia:

http://www.investopedia.com/articles/…/subprime-overview.asp