Analyser

Analyser og månedsrapporter av UiS Studentkapital AS

Kjøpsanbefalinger fra Studentkapital AS

V 2022

Bank/Finans/Forsikring

Fisk

Salgsanbefaling SALMAR 01.03.2022

Olje&Gass

Kjøpsanbefaling Panoro 22.01.2022

Shipping

V 2019

Bank/Finans/Forsikring

Fisk
Kjøpsanbefaling LERØY 12.02.2019

Olje&Gass

Shipping

Industri
Kjøpsanbefaling ELKEM 15.01.2019