UiS Studentkapital AS

 

Analysegruppen

Analysegruppen er delt inn i fire team, som dekker hver sin sektor, med hver sin sektorsjef. Vi gjennomfører markedsanalyser, multippelanalyser, strategiske analyser, samt neddiskontert kontantstrømanalyser i hver sektor. Analysegruppen har ukentlige møter med aksjerelatert Kahoot! og presentasjoner av gjennomførte analyser.

Investeringsmandat

Investeringer gjøres basert på kjøpsanbefalinger fremlagt på analysemøter med hovedfokus på fundamental analyse. UiS Studentkapital AS investerer på Oslo Børs, Euronext Growth Oslo og Euronext Expand Oslo med en tidshorisont på 6-18 måneder.

Vår porteføljeoversikt | Studentkapital AS

Vår porteføljeoversikt | Nordnet Skoleduell 2021-2022

Interresert i våre analyser?

Klikk deg videre nedenfor for å finne analyser gjort av analysegruppen i UiS Studentkapital AS