INTRO

#01

Gjennom denne spalten skal vi ta for oss mye av det grunnleggende innenfor børs og finans. Vi prøver å få lagt ut et innlegg cirka en gang i uken gjennom hele semesteret. Det vi skal ta en nærmere titt på er blant annet forskjellige markeder, instrumenter, tips og tilbakeblikk på viktige historiske hendelser og mekanismene bak de. Vi vil ikke komme med kjøps-/salgs-anbefalinger, da denne spalten setter fokus på forståelse og læring.

Investeringsverdenen består av en rekke forskjellige markeder som f.eks obligasjon- , penge- , derivat- , aksjemarkedet og mange flere, men hvorfor har vi de? Kort og enkelt fortalt er alle markedene en måte å løse/forenkle økonomiske problemer enten på makro- eller mikronivå. Aksjemarkedet er en lettvint måte for selskaper å hente inn kapital på. Selskapet får inn penger og investorene blir da eierne av selskapet. Fordelen med dette er at selskapet får gjennomført større investeringer med mye fersk kapital. Alternativet ville da vært enten å spare inntil en har råd til investeringer, eller ta opp store dyre lån. Investorene håper da på en bedre avkastning over tid i selskapet, enn ved å la pengene stå i mer sikre produkter som for eksempel sparekonto. Så hvordan får selskapene penger inn?

“Kort og enkelt fortalt er alle markedene en måte å løse/forenkle økonomiske problemer enten på makro- eller mikronivå”

Dette skjer gjennom «Primary markets» enten via en IPO (første gang selskapet går på børs) eller SEO (utsteder nye aksjer). Det er kun gjennom disse 2 at selskapet faktisk får inn penger fra markedet. Endring i verdi, altså aksjekursen går kun utover aksjonærene, på godt og vondt. Kjøper en aksjer etter at de er utstedt, kjøper en i “Secondary markets” som er at du kjøper aksjene av en annen investor.

Hvorfor ønsker bedrifter å ha en stadig økende aksjekurs?

Raskere å fylle en emisjon, attraktivt selskap = villige investorer (og evt. mer penger hvis de utsteder kun et x antall nye aksjer).
Styret som er hovedaksjonærer ønsker høyest mulig avkastning på aksjene de allerede eier.