KJØP OG KURTASJE

#04

Når du har funnet selskapet du ønsker å kjøpe, enten gjennom analyser, magefølelse eller skudd i mørket, er det fortsatt en del å tenke på.

Ved kjøp og salg legges det på en ekstra kostnad for hver handel ved navn “Kurtasje”. Dette er en avgift du betaler til meglerhuset for deres tjeneste i form da av å finne kjøper/selger. Avgiften er som regel en minstesum og hvis du handler over en sum (f.eks 100 000) Tas det en prosentandel av summen. Kurtasje må betales for hvert kjøp og salg du utfører, men det finnes forskjeller i hvordan meglerhusene kostnadslegger deg.

fdafa

Forklaringer på bildet:

  1. “kjøp” er verdien du kan selge for.
  2. “Selg” er verdien du kan selge for.
  3. Kroneforandring på verdien i dag.
  4. Prosentendring
  5. Volum = Mengde aksjer omsatt på børsdagen.
  6. Spread: Differanse mellom kjøp og salg.

Så la oss ta for oss Arendal Fossekompani. Spreaden (6) er stor og er på 540 kr. Forutsatt at spreaden ikke endrer seg, må aksjen stige 540 kr i verdi for at du skal gå i null. Prosenmessig starter du da 19,29% i minus ekskludert kurtasje ved kjøpet.

Kjøpspris + (Kurtasje/antall aksjer) = snitt kjøpspris.

Salgspris – (kurtasje/antall aksjer) = Snitt salgspris.

“Kjøpspris + (Kurtasje/antall aksjer) = Snitt kjøpspris.

Salgspris – (kurtasje/antall aksjer) =
Snitt salgspris.”

Spreaden ved aksjen er stor, mye grunnet at det kun 2 mill aksjer utstedt og at få av dem ønsker å selge. Dette er et typisk trekk ved veldig små selskaper at spreaden gjerne er stor. Dette betyr ikke nødvendigvis at selskapet er en dårlig investering, men en tar et stort tap ved inngangen. Ved store selskaper som f.eks statoil, apple og lignende er kjøp/salg nærme hverandre da det kontinuerlig er stor omsetning daglig med andre ord mange kjøpere og selgere til enhver tid som ønsker å bytte om deler av sin posisjon. Ta for eksempel Deutsche bank under, her ser vi en veldig lav spread på 0,005 EUR. Her vil en altså ikke bli straffet noe særlig hardt ved å kjøpe aksjen og den trenger ikke å stige mye før en er i null (ekskludert kurtasje).

de

Så hvor mye bør du investere for at kurtasje skal ha lite å si? Det kommer an på hvor mye du er villig til å investere. For å se hvor stor påvirkning det har på kjøpet, bruk dette:

“1 – (Aksjer*kjøpspris / (Aksje*kjøpspris + kurtasje)) =
Kurtasje påvirkning i prosent.”