PRISING OG AKSJEVALG

#03

Hvordan prises en aksje?
Det er mange faktorer som spiller inn fra både mikro og makromiljøet, men i bunn og grunn prises aksjer basert på deres forventede overskudd fordelt på antall aksjer, nedjustert til dagens verdi. Dette er det vi kaller Discounted Cash Flow modellen. Vi priser ned fremtidige overskudd/dividender, fordi penger har en tidsverdi. Dette kommer fra at en vil foretrekke å konsumere i dag, fremfor i morgen. Hvis du da skal vente, krever du et premium (i form av avkastning) på pengene dine. Altså vil en inntekt på 100kr i dag være mye mer verdt enn en inntekt på 100kr i 2020.

Present value (PV) = ∑ Cashflow t / (1+avkastningskrav)^t

Her vil da present value reflektere dagens verdi og bør altså tilsvare kursen. Ved markedsurolighet kan aksjen svinge vekk fra dette, da faktorene som spiller inn kan påvirke fremtidige inntekter og da senke verdien til selskapet.

“Present value (PV) = ∑ Cashflow t / (1+avkastningskrav)^t”
Hvilken aksje er riktig for meg?

Dette kommer helt an på hvor villig du er til å ta risiko. Høyere risiko = høyere avkastningskrav. Oppsiden er stor, men det er også nedsiden. Store selskaper gir som regel lavere avkastning enn andre selskaper, men til gjengjeld holder de seg som oftest mer stabile gjennom urolighet i markedet. Små selskaper i startfasen er mye mer utsatt for uroligheter og har en større tendens til å svinge mye.

Mitt aller beste tips er å gå inn med en relativt lav sum første gang du skal legge penger i aksjer. Dette vil tvinge deg selv til å følge med hva som skjer i markedet og læringskurven blir brattere. Hvis du da skulle tape penger, taper du mindre summer. En må nesten regne med at en gjør noen feil i starten, men det viktigste er at en lærer av dem. Spre pengene utover flere ulike sektorer og gjerne tørr å investere i utenlandske selskaper for å spre risikoen mest mulig. Nordnet.no tilbyr nå kurtasje til 1kr per handel for alle studenter noe som gjør at en kan spre pengene utover mange selskaper, uten å måtte betale altfor mye for det. Les mer om det her:

https://www.nordnet.no/tjenester/kontotyper/student.html