AKSJER – GEARING OG SHORTING

#07

Mange av dere har sikkert hørt om disse begrepene før. Disse to instrumentene er geniale for å sikre sine investeringer eller få tilpasset sin risiko til ønsket nivå. Til tross for dette vil vi ikke anbefale investorer å bruke disse med mindre de vet hva de faktisk driver med.

Hva handler det om?

Gearing og shorting handler i prinsippet om å låne penger/verdipapirer du selv ikke eier. Med dette følger risikoen at du kan havne i gjeld hvis investeringen ikke går som planlagt. Som nevnt i tidligere innlegg: Ikke sats penger du ikke har råd til å tape.

Hvordan handle?

Begge krever belåning for å finansiere dine investeringer, noe som mange meglerhus tilbyr. I tillegg krever det noen andre avtaler, samt at det forekommer renter på lånene. De fleste meglerhus (om jeg ikke tar feil) har som regel ingen innkrevningstid på pengene, men renter løper selvfølgelig.

Shorting: Shorting er i grunn et syn på at en aksje kommer til å falle innen kort tid. Hvis en har stor nok tro og selvsikkerhet på dette, kan en “shorte” en aksje. Så hvordan foregår dette? Du låner da en bestemt mengde aksjer som du på et tidspunkt skal betale tilbake. Viktig her at det er kvantiteten av aksjer som har noe å si. Du låner aksjene, selger dem og venter på at aksjen skal falle. Hvis de da faller og du kjøper tilbake aksjene som du skylder har du tjent profitt. Omvendt skylder du da mer penger enn det du allerede har belånt.

“Antall aksjer*(Salg – Kjøp) – rentekostnader = Resultat”

Shorting til sikring mot tap

La oss si at du har investert en solid sum i et selskap og det er noe som skjer i nær fremtid der usikkerheten er stor (kvartalstall, makrotall, lovverk – endringer osv). Ved da å shorte samme aksjen som du allerede eier kan du da mot et rentepremium sikre deg mot store tap. Ved et fall i aksjen vil dine aksjer gå ned i verdi, mens din shortposisjon vil øke i verdi. Altså en nøytraliserende effekt

Baksiden av shorting

I dag finnes det mange som tjener gode penger på nettopp dette, men en investor som utelukkende baserer seg på shorting vil mest sannsynlig gå en vond fremtid i møte. Historisk sett har børsene hatt en stigende trend for mer enn de siste 100 årene. Så ved å utelukkende shorte, vedder du mot majoriteten av markedet. Kanskje det viktigste å tenke på, er at du til enhver tid har alle ansatte ved det aktuelle selskapet jobbende MOT deg.

Gearing

Gearing er i cirka samme gate som shorting, bare at her låner en penger til å kjøpe og holde ekstra aksjer. Renter påfølger selvfølgelig dette. Gearing brukes som regel til å øke forventet avkastning til en portefølje og få den opp på ønsket nivå, men en får høyere risiko med på kjøpe. En satser altså på at aksjen går opp i nær fremtid!

Så hvorfor geare?

Det handler om at en ser en potensiell oppside og anser den som såpass sikker at bruker lånte penger til å eksponere seg.

Dagens lesning blir et ekstremtilfelle av hvor galt det kan gå (og hvor uflaks en kan ha): http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/11/24/0945/Aksjehandel/la-seg-med-investering-verdt-320000-vknet-med-nesten-n-million-i-gjeld