HVORDAN TAKLE MOTGANG

#10

“Livet er som en berg- og dalbane, og nå kommer det til kile skikkelig!”

Vi mennesker er naturlig både risiko- og tapsaverse. Risikoavers går ut på at vi ikke ønsker noe særlig risiko, og hvis vi gjør, ønsker vi å minimere den. Tapsaverson går mer i den retningen av at vi føler et større ubehag av å eksempelvis tape 100kr enn å vinne 100kr. Mennesker har også en tendens til å forlenge trender i markedet, altså etter for eksempel etter en periode med kraftig fall vil vi naturlig tro at neste bevegelse peker nedover og visa versa. Dette fører gjerne til at markedet og tilstandene snur før vi føler selv at markedet har endret seg. Som følger av dette vil vi på grunn av følelsene våre “lagge” bak den reelle situasjonen.

Hvordan dra nytte av dette?

Jo, gjennom det som er blitt nevnt tidligere: Sette deg en investeringsstrategi. For dine investeringer bør du sette en tidshorisont, hvor store svigninger du er villig til å ta (trailing stop loss og stop loss genialt her) og sette deg en plan hvis markedet skulle falle eller øke drastisk over en kort periode. Hva gjør jeg? Dette er måter å ta ut det psykiske elementet fra investeringene dine.

 

“Livet er som en berg- og dalbane, og nå kommer det til kile skikkelig!”

Men hvordan håndterer en motgang?

Se på nedturer som en mulig investeringsmulighet. Et sentralt spørsmål å stille seg selv er:

” Hvis jeg ikke hadde eid aksjen, ville jeg kjøpt den nå?”

Hvis svaret er nei kan det hende at du bør trekke deg ut av selskapet, men tenk i gjennom hva som har endret seg for selskapets fremtid. Hvis du har fortsatt tro på dem kan dette være en pen kjøpsmulighet, men her er det viktig å ikke gå i snitte-fellen.Ved å kjøpe på lavere nivåer enn ditt første kjøp i aksjen, får du en penere “snittpris” for dine kjøp, MEN dette gir ingen annen effekt enn det. Reduksjon i markedsverdi er penger tapt ((kjøpspris – spot)*antall aksjer) uavhengig om du har realisert tapet eller ikke. Effekten du får er bare å øke eksponeringen mot selskapet, altså hvis selskapet skulle gå ytterligere ned, taper du bare enda mer.

Å ikke være 100% inne i aksjer kan gi gode muligheter. Ved å f.eks ha investert enn viss prosentandel av din portefølje inn i obligasjoner/rentefond/bankrente eller andre verdipapirer som holder seg stabile over tid, har du likvide midler til situasjoner du ser et godt vekstpotensial.