#15 MAKRO OG STYRINGSRENTE

#15 MAKRO OG STYRINGSRENTE

MAKRO OG STYRINGSRENTE #15 Stadig vekk hører vi i media om renteavgjørelser og spenningen rundt nye rentemøter, både fra Norges bank og Federal reserve – Sentralbanken i USA. Så hvilken funksjon har renten i samfunnet? Renten det er snakk om er styringsrenten...
#14 BETA OG CAPM

#14 BETA OG CAPM

BETA OG CAPM #14 Beta innenfor finans er et mål på hvordan et selskap beveger seg i forhold til indeksen den er målt opp mot. En beta på 2,0 tilsvarer at aksjen beveger dobbelt av hva indeksen gjør. Hvis indeksen går opp 1% beveger aksjen seg 2% opp og tilsvarende...
#13 MULTIPPELEN P/E

#13 MULTIPPELEN P/E

MULTIPPELEN P/E #13 Price/earnings, eller også kjent gjennom forkortelsen P/E, er forholdet mellom kursen over overskudd per aksje (EPS). Dette er en av mange multipler brukt innenfor finansverdenen, spesielt brukt i relativ verdsettelse som er en verdivurdering av et...
#12 EMISJON OG TEGNINGSRETTER

#12 EMISJON OG TEGNINGSRETTER

EMISJON OG TEGNINGSRETTER #12 Hva er en emisjon? En emisjon er en kapitalhenting gjennom å utstede flere aksjer. Årsaken bak kan være flere, men ofte er det gjerne fordi en ønsker å gjennomføre investeringer, eller trenger penger for å fortsette driften....
#11 VALUTA OG AVKASTNING

#11 VALUTA OG AVKASTNING

VALUTA OG AVKASTNING #11 Ved å investere i selskaper notert på andre børser enn norske, vil du bli eksponert for valutarisiko. Dette kommer som følge av at aksjekjøpet er denominert i en annen valuta enn i NOK, og på et fremtidig tidspunkt må du konvertere pengene...