Spalter

Ukentlige spalter med aksje- og investeringstips

#15 – Makro og styringsrente

#15 – Makro og styringsrente

Stadig vekk hører vi i media om renteavgjørelser og spenningen rundt nye rentemøter, både fra Norges bank og Federal reserve - Sentralbanken i USA. Så hvilken funksjon har renten i samfunnet? Renten det er snakk om er styringsrenten (foliorenten) som er renten banker...

#12 – Emisjon og tegningsretter

#12 – Emisjon og tegningsretter

Hva er en emisjon? En emisjon er en kapitalhenting gjennom å utstede flere aksjer. Årsaken bak kan være flere, men ofte er det gjerne fordi en ønsker å gjennomføre investeringer, eller trenger penger for å fortsette driften. Emisjonsprisen er vanligvis en del lavere...

#14 – Beta og CAPM

#14 – Beta og CAPM

Beta innenfor finans er et mål på hvordan et selskap beveger seg i forhold til indeksen den er målt opp mot. En beta på 2,0 tilsvarer at aksjen beveger dobbelt av hva indeksen gjør. Hvis indeksen går opp 1% beveger aksjen seg 2% opp og tilsvarende hvis indeks synker....

#13 Multippelen P/E

#13 Multippelen P/E

Price/earnings, eller også kjent gjennom forkortelsen P/E, er forholdet mellom kursen over overskudd per aksje (EPS). Dette er en av mange multipler brukt innenfor finansverdenen, spesielt brukt i relativ verdsettelse som er en verdivurdering av et selskap...

#11 – Valuta og avkastning

#11 – Valuta og avkastning

Ved å investere i selskaper notert på andre børser enn norske, vil du bli eksponert for valutarisiko. Dette kommer som følge av at aksjekjøpet er denominert i en annen valuta enn  i NOK, og på et fremtidig tidspunkt må du konvertere pengene tilbake til NOK. Den...

Bli observatør!

Bli observatør!

Som observatør vil du følge en fra styret gjennom hele året og du vil få all nødvendig opplæring til å ta over rollen til den du følger i perioden. Da stiller du enormt solid til neste generalforsamling hvor nytt styre vil bli valgt. Dette passer for de som ønsker å...

Hva er Børsklubben?

Hva er Børsklubben?

Børsklubben UiS er en interesseorganisasjon drevet av studenter ved UiS. En møteplass for alle aksje- og investeringsinteresserte studenter uavhengig av studieretning, trinn, alder og kunnskap. Her har du muligheten til å treffe andre børsinteresserte og ta del i å...

#7 Aksjer – Intro: Shorting og gearing

#7 Aksjer – Intro: Shorting og gearing

Mange av dere har sikkert hørt om disse begrepene før. Disse to instrumentene er geniale for å sikre sine investeringer eller få tilpasset sin risiko til ønsket nivå. Til tross for dette vil vi ikke anbefale investorer å bruke disse med mindre de vet hva de faktisk...

#10 – Hvordan takle motgang

#10 – Hvordan takle motgang

"Livet er som en berg- og dalbane, og nå kommer det til kile skikkelig!" Vi mennesker er naturlig både risiko- og tapsaverse. Risikoavers går ut på at vi ikke ønsker noe særlig risiko, og hvis vi gjør, ønsker vi å minimere den. Tapsaverson går mer i den retningen av...

#9 Derivater

#9 Derivater

Derivater Mye risiko og kompliserte verdipapirer blir ofte knyttet til derivater, men det er enklere enn det høres ut som og risikoen, ja den tilpasser en som med alt annet innen finansmarkedet. Derivater er verdipapirer der hvor verdien er basert på et annet...

#8 Subprime mortage crisis

#8 Subprime mortage crisis

Dagens innlegg blir en historietime av bakgrunnen til finanskrisen. Etter terroren i 2001 og frykt for en resesjon begynte Federal Reserve å dumpe renten til veldig lave nivåer. Dette gjorde det mye enklere for bankene å få penger til å finansiere lån fra personer som...

#6 Aksjer, fond og diversifisering

#6 Aksjer, fond og diversifisering

Når du omsider har jobbet opp litt aksjekapital, er det viktig å diversifisere seg - redusere risiko gjennom en mer spredt portefølje. Risikotypen en da reduserer er diversifiserbar risiko (bedriftsrisiko) som går mer på forhold spesifikt ved selskapet. Dette kan...

#5 Aksjer – Investeringsfilosofi

#5 Aksjer – Investeringsfilosofi

Når du skal investere kan det være greit å ha utarbeidet en plan om hvordan du skal handle i gitte situasjoner. Ikke minst: Vær streng mot den. Med svingninger i markedet kan det fort hende at en aksje gjerne reduseres en del i verdi, og med det følger selvfølgelig en...

#4 Kjøp og kurtasje

#4 Kjøp og kurtasje

Når du har funnet selskapet du ønsker å kjøpe, enten gjennom analyser, magefølelse eller skudd i mørket, er det fortsatt en del å tenke på. Ved kjøp og salg legges det på en ekstra kostnad for hver handel ved navn "Kurtasje". Dette er en avgift du betaler til...

#3 Prising og aksjevalg

#3 Prising og aksjevalg

Hvordan prises en aksje? Det er mange faktorer som spiller inn fra både mikro og makromiljøet, men i bunn og grunn prises aksjer basert på deres forventede overskudd fordelt på antall aksjer, nedjustert til dagens verdi. Dette er det vi kaller Discounted Cash Flow...

#2 Handel og børs

#2 Handel og børs

For å handle aksjer trenger du å være registrert hos et meglerhus for å få tilgang til markedet, dette er gratis hos tilnærmet alle. Her er E24 sin test av de forskjellige meglerhusene. Les deg litt opp og finn det som passer deg. Viktig å få med seg kurtasje -...

#1 Intro

#1 Intro

Gjennom denne spalten skal vi ta for oss mye av det grunnleggende innenfor børs og finans. Vi prøver å få lagt ut et innlegg cirka en gang i uken gjennom hele semesteret. Det vi skal ta en nærmere titt på er blant annet forskjellige markeder, instrumenter, tips og...