UiS Studentkapital AS

 

Analysegruppen

Analysegruppen er delt inn i fire team, som dekker hver sin sektor, med hver sin sektorsjef. Høsten 2017 ble det gjennomført markedsanalyser, multippelanalyser, strategiske analyser, samt neddiskontert kontantstrømanalyser i hver sektor. Analysegruppen har ukentlige møter med aksjerelatert Kahoot! og presentasjoner av gjennomførte analyser.

Investeringsmandat

Investeringer gjøres basert på kjøpsanbefalinger fremlagt på analysemøter med hovedfokus på fundamental analyse. UiS Studentkapital AS investerer på Oslo Børs med en tidshorisont på 6-18 måneder.

Vår porteføljeoversikt | Studentkapital AS

Bank/Finans/Forsikring

Gjensidige Forsikring

Komplett Bank

Sparebank 1 SMN

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

<strong><em>Fisk</em></strong>

AKVA Group

 

Shipping

Avance Gas Holding

Ocean Yield

<strong><em>Olje og gass</em></strong>

Archer

Equinor

Odfjell Drilling

Vår porteføljeoversikt | Nordnet Skoleduell 2018-2019

Interresert i våre analyser?

Klikk deg videre nedenfor for å finne analyser gjort av analysegruppen i UiS Studentkapital AS