UiS Studentkapital AS

 

Analysegruppen

Analysegruppen er delt inn i fire team, som dekker hver sin sektor, med hver sin sektorsjef. Høsten 2017 ble det gjennomført markedsanalyser, multippelanalyser, strategiske analyser, samt neddiskontert kontantstrømanalyser i hver sektor. Analysegruppen har ukentlige møter med aksjerelatert Kahoot! og presentasjoner av gjennomførte analyser.

Investeringsmandat

Investeringer gjøres basert på kjøpsanbefalinger fremlagt på analysemøter med hovedfokus på fundamental analyse. UiS Studentkapital AS investerer på Oslo Børs med en tidshorisont på 6-18 måneder.

Bank/Finans/Forsikring

 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Vest
 • Sparebanken 1 SMN
 • Komplett Bank

<strong><em>Fisk</em></strong>

 • Austevoll Seafood
 • AKVA Group

Shipping

 • Ocean Yield
 • Frontline
 • Avance Gas Holding

<strong><em>Olje og gass</em></strong>

 • Archer
 • Odfjell Drilling
 • Statoil

Vår porteføljeoversikt

Interresert i våre analyser?

Klikk deg videre nedenfor for å finne analyser gjort av analysegruppen i UiS Studentkapital AS