Analysegruppen

Historie

I et ønske om å etablere en læringsarena for aksjeanalyse og –handel opprettet Børsklubben UiS i 2016 en analysegruppe. Det ble etablert et investeringsselskap, UiS Studentkapital AS, for forvaltning av kapital for studentorganisasjoner. Fra februar 2016 til januar 2018 har det blitt investert i over 15 selskaper basert på gruppens analyser.

Organisasjonen

UiS Studentkapital AS består av fire analysegrupper med hver sin sektorsjef som utarbeider analyser. Dagllig leder og porteføljesjef utgjør ledelsen med ansvar for den daglige driften av selskapet. Ledelsen raporterer til styret.

Analysemøter

Analysegruppen har analysemøte hver tirsdag gjennom semesteret i V-209, AR, kl: 17.15. Analysemøter starter med en Kahoot! med premie, før presentasjon av analyser eller av eksterne foredragsholdere. Se facebook-siden for mer informasjon om kommende møter.

Investeringsmandat

Investeringer gjøres basert på kjøpsanbefalinger fremlagt på analysemøter med hovedfokus på fundamental analyse. UiS Studentkapital AS investerer på Oslo Børs med en tidshorisont på 6-18 måneder innen følgende fire sektorer:

Finans

Shipping

Fisk

Olje og gass