DERIVATER

#09

Mye risiko og kompliserte verdipapirer blir ofte knyttet til derivater, men det er enklere enn det høres ut som og risikoen, ja den tilpasser en som med alt annet innen finansmarkedet.

Derivater er verdipapirer der hvor verdien er basert på et annet underliggende verdipapir (aksje, valuta, råvarer, indekser, interest rates og mer). De mest vanlige derivatene er forwards, futures, options (opsjoner) og swaps. Derivatmarkedet inngår i et nullsumspill, altså hvis du vinner, taper en annen. Dette i kontrast til aksjemarkedet hvor det er verdiskapning over tid.

Opsjoner

Vi starter med det mest kjente – opsjoner. Hvis du er kjøper av opsjoner har du en rett, men ikke en plikt til å handle underliggende verdipapir til en forhåndsbestemt pris på eller innen et bestemt tidspunkt. Med disse følger det med en “strike” price, og om du ikke er innenfor denne prisen er du ute og har tapt alt du brukte på opsjoner. Hvis du derimot er du innenfor marginen så er du “in the money” og kan handle det underliggende verdipapiret til den gitte prisen. Prisene på opsjonene justeres ‘automatisk’ av markedet for å reflektere pris og utsikter fremover. Hvis du etter egne analyser ser en potensiell oppside eller nedside er dette en god mulighet til en pen oppside.

Put og call

En call opsjon er en rettighet til å kjøpe verdipapir til en gitt pris. Nedsiden er maksimalt det du betalte da du kjøpte opsjonen, mens oppsiden er potensielt «uendelig» stor. Dette blir en long posisjon i aksjen da du tror at aksjen vil stige i pris på sikt. Hvis aksjeprisen går opp, kan du kjøpe aksjen for prisen på call opsjon og selge den med en gang til spot-pris. En put opsjon er en rettighet til å selge et verdipapir. Dette blir en short-posisjon da du tror at aksjen vil gå ned i fremtiden.

“Derivater er verdipapirer der hvor verdien er basert på et annet underliggende verdipapir (aksje, valuta, råvarer, indekser, interest rates og mer).”

In the money

Call exercise price < Spot price Put exercise price > Spot price

Out of the money 

Call exercise price > Spot price Put exercise price < Spot price

Forwards er en pliktig kontrakt mellom to parter kjøpe/selge en eiendel til en gitt pris på et spesifisert tidspunkt i fremtiden. Denne kontrakten går ikke gjennom et marked og hver kontrakt varierer. Futures er veldig like forwards, den største forskjellen er at de blir handlet gjennom et meglerhus/børs og at kontraktene er standardiserte (mengde, pris).

Swaps er en avtale mellom to parter om å bytte valuta eller interest rates i underliggende verdipapir til de to partene. Dette for å finpusse ønsket risiko med for eksempel usikre kontantstrømmer. (se vedlagt youtube-klipp) https://nb.khanacademy.org/…/interes…/v/interest-rate-swap-1

Så hva er fordelen med disse instrumentene? Det alle har til felles er at de lar deg spekulere/øke risikoen i porteføljen din eller sikre (hedge) deg mot risiko i det du allerede eier.