VALUTA OG AVKASTNING
#11
Ved å investere i selskaper notert på andre børser enn norske, vil du bli eksponert for valutarisiko.

Dette kommer som følge av at aksjekjøpet er denominert i en annen valuta enn i NOK, og på et fremtidig tidspunkt må du konvertere pengene tilbake til NOK. Den bevegelsen du da mest skal frykte for en investering, er en sterkere krone relativt til valutaen aksjen er i. Vekslingskursen vil da gå ned, altså når du skal konvertere (altså kjøpe NOK) igjen. En svakere NOK vil da være gunstig for en utenlandsk investering, da det øker avkastningen på investeringen din. La oss ta et eksempel her med USD og NOK. Du kjøper 100 aksjer i Apple Inc. den 13. September.

Kort oppsummering av data: Apples kurs går ned, over investeringens periode fra 114 til 111, Samtidig styrker dollaren seg opp mot norske kronen. Disse effektene går hver sin vei i forhold til avkastning, så det vi er interessert i å finne ut er hva netto avkastning på pengene investert er.

“Den bevegelsen du da mest skal frykte for en investering, er en sterkere krone relativt til valutaen aksjen er i.”

I den øverste boksen beregner vi tapet for aksjen i Dollar terms. Her ser vi som følge av nedgang i Apple, taper vi 369 dollar (3,21%). Når vi da går over til return, er det to tall vi må ha med oss. Det er investert beløp og det vi netto satt igjen med etter investeringen, henholdvis oransje og gule boksen. Når vi nå konverterer de summene tilbake til NOK, sitter vi igjen med en avkastning på 316,79 kroner, som følge av en valutautvikling som var gunstig for investeringen. Total avkastning (316,79/94819,34) er da 0,33%.

Forutsetninger tatt i eksempel:

USD/NOK = 1/(NOK/USD)
Ingen kostnader for kjøp/salg valuta
Ingen kurtasje.

Vel og merke vil valutasvingninger også påvirket driften og marginene i mange selskaper. Dette er ikke noe vi ser på nå, men et raskt eksempel er at alle bedrifter som driver med en form for enten import/eksport, eller begge vil bli påvirket av endringer i kurs.