UiS Studentkapital AS søker daglig leder og porteføljesjef for neste driftsår. 

Stillingsbeskrivelser PS & DL 2018

Link til søknadsskjema: Klikk her

Stillingsbeskrivelse for

Daglig leder

Ansvarsområder:

Daglig leder har det overordnede ansvaret for å drive investeringsselskapet UiS Studentkapital AS og virker som et «bindeledd» mellom styret og analysegruppen. Dette innebærer rekruttering til analysegruppen, rapportering til styret annenhver måned om hvordan arbeidet har gått og hvordan utviklingen i porteføljen har vært, og gjøre nødvendige rapporteringer gjennom Altinn. UiS Studentkapital AS er et aksjeselskap og er underlagt Norges Lover. Det er mer forpliktelser knyttet til det å drive et aksjeselskap enn det å drive en organisasjon, og det er særdeles viktig at alle frister holdes. Daglig leder skal delta på analysemøtene og sørge for at det som blir gjort er i tråd med vedtekter og styrets beslutninger. I tillegg skal personen jobbe aktivt med å innhente mer forvaltningskapital ved å snakke med organisasjoner på universitetet.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Organisasjonsforståelse
 • Motivasjon for jobben
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter
 • Interesse for aksjehandel

 

Stillingsbeskrivelse for

Porteføljesjef

Ansvarsområder:

Porteføljesjef har ansvar for å gjennomføre og lede analysemøtene med møteansvarlig i Børsklubben UiS. Personen skal regelmessig følge opp porteføljen til UiS Studentkapital AS, publisere ukentlige oppdateringer på Shareville, og gjennomføre kjøp/salg når dette har blitt bestemt i analysegruppen. I tillegg er det viktig at porteføljesjefen har tilstrekkelig med kunnskap til å lede møtene, samt komme med innspill/kritikk til kjøps- og salgsanbefalingene som blir gjort.

Porteføljesjefens overordnede mål er å utarbeide fremdriftsplaner med sektorsjefene og holde god risikostyring og kontroll over porteføljen. Det skal også sørges for at handlene som blir gjort er i tråd med vedtekter og lovverket ellers. For å få til dette er det viktig å ha god kommunikasjon med sektorsjefene slik at det til enhver tid foreligger gode nok analyser til å ta fornuftige avgjørelser.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Motivasjon for jobben
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til verdsettelsesmodeller og kjøp og salg av aksjer

   

  Det minnes om at hovedfokuset til analysegruppen er læring. Interesse, lærevillighet og engasjement vurderes over aksjeerfaring.

 

Stillingsbeskrivelser PS & DL 2018

Link til søknadsskjema: Klikk her

Spørsmål og eventuell etterspørsel etter mer informasjon kan rettes til:
Daglig leder – Lars B Mosberg – 99495433
Porteføljesjef – Sindre Tørudstad – 97604088