Som observatør vil du følge en fra styret gjennom hele året og du vil få all nødvendig opplæring til å ta over rollen til den du følger i perioden. Da stiller du enormt solid til neste generalforsamling hvor nytt styre vil bli valgt. Dette passer for de som ønsker å være aktivt engasjert med litt mer ansvar. Dette er lærerikt, sosialt og ikke minst gøy. Vi kjører intervjurunder fra rundt 4.- September. Dette blir ikke en superseriøs greie, men mer et samtale for å finne ut hvor folk passer inn.
Vil du vite mer om hvilke roller det er som observatør og eventuelt melde deg på? Her er påmeldingslink og informasjon om alle rollene:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO5rsHaE5vQ003l0ZTOdS8qWaD8iWDRhes1RKNmSMtrYVLbg/viewform

Stillingsbeskrivelser
Leder

Leder er ansvarlig for den daglige driften og utviklingen av Børsklubben UiS. Han/hun skal følge opp organisasjonens strategi og sørge for at styrevedtakene blir gjennomført. For å få til dette må leder koordinere/delegere oppgaver og passe på at disse blir gjennomført.

Lederen har i samarbeid med økonomiansvarlig ansvaret for at den økonomiske styringen er i tråd med organisasjonens vedtekter og mål. Sammen med næringslivsansvarlig skal leder følge opp organisasjonens næringslivskontakter og sikre nok økonomiske ressurser til å drifte Børsklubben UiS. I tillegg til driften av Børsklubben UiS er leder en viktig bidragsyter i utviklingen og ivaretakelsen av UiS Studentkapital AS. Lederen skal være en pådriver, engasjementskaper og et ansikt utad.
Nestleder

Nestleder er lederens «høyre hånd». De jobber som et team og gjennomfører stort sett de samme oppgavene. Han/hun sørger for at leders oppgaver blir gjennomført på en god måte, og tar ansvar ved leders fravær. Nestleder vil få god ledererfaring, og samtidig få varierte oppgaver som styremedlemmenes støttespiller, stedfortreder og motivator. Han/hun vil bli godt kjent med Børsklubben UiS sitt kontaktnettverk og lære mye om møtekultur.
Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har ansvaret for det økonomiske i Børsklubben UiS. Han/hun har kontroll over og ansvar for bankkontoen, fakturering, betaling, regnskap, innkjøp, budsjettering og søknad til Velferdstinget. I samarbeid med styret skal budsjett over innkomne midler settes opp, samt utarbeide et årsbudsjett som står i stil med organisasjonens vedtekter og formål. Økonomiansvarlig har en særdeles viktig rolle ved økonomiske spørsmål og bevilgninger.
Næringslivsansvarlig

Næringslivsansvarlig har som hovedoppgave å følge opp Børsklubben UiS sine næringslivskontakter, samt skaffe nye samarbeidspartnere. Børsklubben UiS skal være et bindeledd mellom finansinteresserte studenter og organisasjoner som ønsker å ha kontakt med dem. Dette skal være en «vinn-vinn situasjon» for begge parter. Arbeidet vil i hovedsak være å forberede og gjennomføre presentasjoner, og legge til rette for at bedrifter kan få vise seg frem på campus.

Børsklubben UiS er avhengig av et godt kontaktnettverk for å fungere, og som næringslivssansvarlig får du dermed en ansvarsfull rolle. De som gjør en god jobb her vil ikke bare gjøre det mulig å utvikle en solid organisasjon, men også bygge et verdifullt nettverk som kan komme godt med når en skal søke jobb senere.
Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har ansvaret for å planlegge og gjennomføre sosiale og faglige arrangementer på vegne av Børsklubben UiS og samarbeidspartnerne. Arrangement kan være alt i fra konkurranser på sosiale medier, til stands og bedriftspresentasjoner. Arrangementsansvarlige sørger for at samarbeidspartnerne blir synlige på arrangement og at Børsklubben UiS viser seg frem på campus. De arrangementsansvarlig har ikke bare en viktig rolle når det kommer til planlegging og gjennomføring av arrangement, men har også ansvaret for å ta godt imot nye studenter i fadderuken og ellers.

Er du en engasjert person som liker å være med på organiseringen og gjennomføringen av arrangement? Da kan dette være noe for deg! Som arrangementsansvarlig er det opp til deg at studentene på UiS får en minneverdig studietid.
Møteansvarlig

Møteansvarlig har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av UiS Studentkapital AS sine ukentlige analysemøter. Dette skal være en sosial læringsarena for de mest finansinteresserte studentene og ditt ansvar vil være å gjøre dette til en attraktiv «happening».

Hva du vil ha av innhold er i stor grad opp til kreativiteten din å bestemme. Forrige halvår besto oppgavene i hovedsak av å planlegge en konkurranse, kjøpe inn premier og diverse, booke rom og annonsere møtet på UiS Studentkapital sine medier. I tillegg er det ønskelig å få inn kompetanserike personer for å støtte opp om det faglige.

Du vil ha tett kontakt med resten av driftsgruppen i UiS Studentkapital AS for å jobbe sammen og i samme retning. Møteansvarlig passer perfekt for deg som ønsker å lære og som klarer å ha struktur i eget arbeid.
Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for at all informasjon når ut til de riktige personene og til riktig tid. Han/hun har ansvar for den digitale frontingen av Børsklubben UiS, som blant annet omfatter hjemmeside, Facebook, Linkedin og epostkommunikasjon med medlemmene. Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for god og målrettet markedsføring av Børsklubben UiS. Målet er at alle finansinteresserte skal ha et forhold til organisasjonen.

Styremedlem

Styremedlem vil ha varierte oppgaver som vil variere etter behov. Den viktigste oppgaven vil være å følge opp andre styremedlemmers arbeid, sørge for at oppgavene blir gjort og hjelpe til der det trengs. Styremedlem er en allsidig rolle som bidrar på alle plan og som har innsikt i alles arbeid.