#10 HVORDAN TAKLE MOTGANG

#10 HVORDAN TAKLE MOTGANG

HVORDAN TAKLE MOTGANG #10 “Livet er som en berg- og dalbane, og nå kommer det til kile skikkelig!” Vi mennesker er naturlig både risiko- og tapsaverse. Risikoavers går ut på at vi ikke ønsker noe særlig risiko, og hvis vi gjør, ønsker vi å minimere den....
#09 DERIVATER

#09 DERIVATER

DERIVATER #09 Mye risiko og kompliserte verdipapirer blir ofte knyttet til derivater, men det er enklere enn det høres ut som og risikoen, ja den tilpasser en som med alt annet innen finansmarkedet. Derivater er verdipapirer der hvor verdien er basert på et annet...
#08 SUBPRIME MORTGAGE CRISIS

#08 SUBPRIME MORTGAGE CRISIS

SUBPRIME MORTGAGE CRISIS #08 Dagens innlegg blir en historietime av bakgrunnen til finanskrisen. Etter terroren i 2001 og frykt for en resesjon begynte Federal Reserve å dumpe renten til veldig lave nivåer. Dette gjorde det mye enklere for bankene å få penger til å...
#07 AKSJER – GEARING OG SHORTING

#07 AKSJER – GEARING OG SHORTING

AKSJER – GEARING OG SHORTING #07 Mange av dere har sikkert hørt om disse begrepene før. Disse to instrumentene er geniale for å sikre sine investeringer eller få tilpasset sin risiko til ønsket nivå. Til tross for dette vil vi ikke anbefale investorer å bruke...
#06 AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING

#06 AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING

AKSJER, FOND OG DIVERSIFISERING #06 Når du omsider har jobbet opp litt aksjekapital, er det viktig å diversifisere seg – redusere risiko gjennom en mer spredt portefølje. Risikotypen en da reduserer er diversifiserbar risiko (bedriftsrisiko) som går mer på...